Rozmiar: 49213 bajtów


    Mobilny zbiornik na olej napędowy przeznaczony jest do niepublicznego dostarczania, składowania, dystrybucji oleju napędowego na własne wewnętrzne potrzeby. Realizacja przeprowadzona jest bez projektów, robót ziemnych, robót budowlanych, montażu konstrukcji stalowych, instalacji technologicznych itp. Mobilny zbiornik paliwa składa się ze stalowego, jednopłaszczowego zbiornika bezciśnieniowego na sztywno połączonego z podwoziem .Tabela parametry techniczne mobilnych stacji paliw              Mobilna stacja paliw jest standardowo wyposażona w ssącą armaturę z zamykającym zaworem zwrotnym na końcu przewodu ssącego. W celu kontrolowania ilości stanu ON zastosowano pomiarową armaturę, ewentualnie urządzenie do ciągłego pomiaru poziomu za pomocą systemu OCIO. Przyczepa zbiornik paliwa z dystrybutorem jest zatwierdzona przez TÜV SÜD Auto CZ s.r.o., TÜV SÜD Czech s.r.o. oraz Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej. Mobilna stacja paliw na olej napędowy  - zbiornik z dystrybutoremPrzyczepa zbiornik paliwa na ropę i olej napędowy 3000 litrów z dystrybutorem

      Przyczepa zbiornik paliwa z dystrybutorem PPN3 3000 litrów
      Przyczepa zbiornik na paliwo - olej napędowy z dystrybutorem PPN5 5.000 litrów
      Przyczepa zbiornik na paliwo - olej napędowy z dystrybutorem PPN10 10.000 litrów

Zbiornik na paliwo posiada własny system dystrybucji.


      Cysterna zbiornik na paliwo z dystrybutorem PPN15 15.000 litrów      Mobilna stacja paliw na olej napędowy z dystrybutorem PPN15 15.000 litrówPrzyczepa zbiornik paliwa na ropę i olej napędowy 3000 litrów z dystrybutorem


 

| Kontakt : 32-600 Oświęcim Broszkowice ul. Klubowa 9 |     GSM. 606 980 085    Tel./Fax. 33 844 28 91 |     http://www.www.cernin.pl |